Yaday logo

ورود

وبینار تدوین برنامه توسعه فردی (IDP)

وبینار تدوین برنامه توسعه فردی (IDP)

قیمت : رایگان

  • ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ساعت ۱۸:۰۰

  • ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ساعت ۲۱:۰۰

yd1.ir/ew

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۱۲ رای )

۲

آموزش‌های برگزار‌کننده
IDP
توسعه فردی
برنامه ریزی فردی

عنوان

مهلت ثبت‌نام

قیمت

بلیت شرکت در وبینار
با امکان مشاهده فیلم وبینار

۱۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت ۲۱:۳۰

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

مشاهده فیلم وبینار
با تهیه این بلیت فیلم وبینار تا 10 تیر 1400 برای مشاهده در اختیار شماست

۱۰ تیر ۱۴۰۰
ساعت ۱۲:۰۰

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

جلسات

۱۰ فروردین ۱۴۰۰

عنوان: تدوین برنامه توسعه فردی

ساعت شروع: ۱۸:۰۰

ساعت پایان: ۲۱:۰۰

سخنرانان:

Natacha
محمد شکاری

عنوان: تدوین برنامه توسعه فردی

سخنرانان:

Natacha
محمد شکاری
  • ۱۸:۰۰

  • ۲۱:۰۰

سخنرانان

محمد شکاری
بنیانگذار و مدیرعامل "اینفوگرام – مرکز تخصصی بازاریابی محتوایی"
مدرس
Event Poster

وبینار تدوین برنامه توسعه فردی (IDP)

قیمت : رایگان

  • ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ساعت ۱۸:۰۰

  • ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ساعت ۲۱:۰۰

yd1.ir/ew

بلیت

بلیت شرکت در وبینار

با امکان مشاهده فیلم وبینار

تاریخ اعتبار:

 

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ - ساعت ۲۱:۳۰

قیمت:

 

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

مشاهده فیلم وبینار

با تهیه این بلیت فیلم وبینار تا 10 تیر 1400 برای مشاهده در اختیار شماست

تاریخ اعتبار:

 

۱۰ تیر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۲:۰۰

قیمت:

 

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

جلسات

۱۰ فروردین ۱۴۰۰

عنوان: تدوین برنامه توسعه فردی

ساعت شروع: ۱۸:۰۰

ساعت پایان: ۲۱:۰۰

سخنرانان:

Natacha
محمد شکاری

عنوان: تدوین برنامه توسعه فردی

سخنرانان:

Natacha
محمد شکاری
  • ۱۸:۰۰

  • ۲۱:۰۰

برگزارکننده

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۱۲رای )

عوامل برگزاری

سخنرانان

محمد شکاری
بنیانگذار و مدیرعامل "اینفوگرام – مرکز تخصصی بازاریابی محتوایی"
مدرس
IDP
توسعه فردی
برنامه ریزی فردی