Yaday logo

ورود

گردشگری پس از کوید - 19:  برنامه‌ریزی و راه پیش رو

گردشگری پس از کوید - 19: برنامه‌ریزی و راه پیش رو

قیمت : رایگان

  • ۳ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۶:۰۰

  • ۳ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۸:۰۰

yd1.ir/ed

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۵۲ رای )

۸

آموزش‌های برگزار‌کننده

سلسله رویداد

۵

رویداد‌های سلسله رویداد

عنوان

مهلت ثبت‌نام

قیمت

گردشگری پس از کوید - 19: برنامه‌ریزی و راه پیش رو

۳ دی ۱۳۹۹
ساعت ۱۸:۳۰

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

بلیت مشاهده ویدئو رویداد
فیلم این رویداد تا تاریخ 30 اسفند 99 قابل برای شما قابل مشاهده است.

۱۵ دی ۱۳۹۹
ساعت ۲۳:۵۹

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

جلسات

۳ دی ۱۳۹۹

عنوان: گردشگری پس از کوید - 19: برنامه‌ریزی و راه پیش رو

ساعت شروع: ۱۶:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

سخنرانان:

Natacha
دکتر وریندا دار
Natacha
ماهان مدون

عنوان: گردشگری پس از کوید - 19: برنامه‌ریزی و راه پیش رو

سخنرانان:

Natacha
دکتر وریندا دار
Natacha
ماهان مدون
  • ۱۶:۰۰

  • ۱۸:۰۰

سخنرانان

دکتر وریندا دار
متخصص بین‌المللی در زمینه توسعه پایدار
سخنران
ماهان مدون
مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش
سخنران
دانیال تیراژه
مدیر رابط سازمانی اسنپ تریپ
سخنران
نازنین محسنیان
مجری برنامه
پنلیست
Event Poster

گردشگری پس از کوید - 19: برنامه‌ریزی و راه پیش رو

قیمت : رایگان

  • ۳ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۶:۰۰

  • ۳ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۸:۰۰

yd1.ir/ed

بلیت

گردشگری پس از کوید - 19: برنامه‌ریزی و راه پیش رو

تاریخ اعتبار:

 

۳ دی ۱۳۹۹ - ساعت ۱۸:۳۰

قیمت:

 

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

بلیت مشاهده ویدئو رویداد

فیلم این رویداد تا تاریخ 30 اسفند 99 قابل برای شما قابل مشاهده است.

تاریخ اعتبار:

 

۱۵ دی ۱۳۹۹ - ساعت ۲۳:۵۹

قیمت:

 

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

جلسات

۳ دی ۱۳۹۹

عنوان: گردشگری پس از کوید - 19: برنامه‌ریزی و راه پیش رو

ساعت شروع: ۱۶:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

سخنرانان:

Natacha
دکتر وریندا دار
Natacha
ماهان مدون

عنوان: گردشگری پس از کوید - 19: برنامه‌ریزی و راه پیش رو

سخنرانان:

Natacha
دکتر وریندا دار
Natacha
ماهان مدون
  • ۱۶:۰۰

  • ۱۸:۰۰

برگزارکننده

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۵۲رای )

عوامل برگزاری

سخنرانان

دکتر وریندا دار
متخصص بین‌المللی در زمینه توسعه پایدار
سخنران
ماهان مدون
مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش
سخنران
دانیال تیراژه
مدیر رابط سازمانی اسنپ تریپ
سخنران
نازنین محسنیان
مجری برنامه
پنلیست