Yaday logo

ورود

مسیرهای دریانوردی ایرانیان: احیای فرهنگ‌ها و شبکه‌ها

مسیرهای دریانوردی ایرانیان: احیای فرهنگ‌ها و شبکه‌ها

قیمت : رایگان

  • ۱۵ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۶:۰۰

  • ۱۵ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۸:۰۰

yd1.ir/eh

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۵۲ رای )

۸

آموزش‌های برگزار‌کننده
دریانوردی
میراث ناملموس
گردشگری
گردشگری پایدار
مسیرهای باستانی
شبکه اتصال کشورها

سلسله رویداد

۵

رویداد‌های سلسله رویداد

عنوان

مهلت ثبت‌نام

قیمت

مسیرهای دریانوردی ایرانیان: احیای فرهنگ‌ها و شبکه‌ها

۱۵ دی ۱۳۹۹
ساعت ۱۸:۳۰

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

بلیت مشاهده ویدئو رویداد
فیلم این رویداد تا تاریخ 14 فروردین 1400 برای شما قابل مشاهده است.

۱۴ فروردین ۱۴۰۰
ساعت ۱۲:۰۰

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

توضیحات

این وبینار به معرفی تاریخچه و روش‌های دریانوردی با کشتی‌های چوبی و بادبانی می‌پردازد که تا مدتی پیش در جنوب ایران رایج بود. امروزه بسیاری از ایرانیان با این سنت دریانوردی که قرن‌ها در این سرزمین رایج بوده، آشنایی ندارند. بسیاری از مردم نه تنها از وجود چنین روش‌هایی بی اطلاع اند بلکه اگر به آن‌ها بگوییم که از قرن‌ها پیش تا همین دهه هزار و سیصد و چهل خورشیدی بسیاری از مردم ایران با کشتی‌های دست ساز بادبانی به سواحل هند و آفریقا می‌رفتند، ممکن است باورشان نشود!

جلسات

۱۵ دی ۱۳۹۹

عنوان: مسیرهای دریانوردی ایرانیان: احیای فرهنگ‌ها و شبکه‌ها

ساعت شروع: ۱۶:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

سخنرانان:

Natacha
سعید انوری نژاد
Natacha
علی پارسا

عنوان: مسیرهای دریانوردی ایرانیان: احیای فرهنگ‌ها و شبکه‌ها

سخنرانان:

Natacha
سعید انوری نژاد
Natacha
علی پارسا
  • ۱۶:۰۰

  • ۱۸:۰۰

سخنرانان

علی پارسا
محقق و نویسنده کتاب “بادبان‌های جنوب”
سخنران
سعید انوری نژاد
مدیر پروژه و احیاگر “بوم ایرانی”
سخنران
عبدالرسول غریبی
ناخدا و راوی تاریخ دریانوردی
سخنران
Event Poster

مسیرهای دریانوردی ایرانیان: احیای فرهنگ‌ها و شبکه‌ها

قیمت : رایگان

  • ۱۵ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۶:۰۰

  • ۱۵ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۸:۰۰

yd1.ir/eh

بلیت

مسیرهای دریانوردی ایرانیان: احیای فرهنگ‌ها و شبکه‌ها

تاریخ اعتبار:

 

۱۵ دی ۱۳۹۹ - ساعت ۱۸:۳۰

قیمت:

 

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

بلیت مشاهده ویدئو رویداد

فیلم این رویداد تا تاریخ 14 فروردین 1400 برای شما قابل مشاهده است.

تاریخ اعتبار:

 

۱۴ فروردین ۱۴۰۰ - ساعت ۱۲:۰۰

قیمت:

 

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

توضیحات

این وبینار به معرفی تاریخچه و روش‌های دریانوردی با کشتی‌های چوبی و بادبانی می‌پردازد که تا مدتی پیش در جنوب ایران رایج بود. امروزه بسیاری از ایرانیان با این سنت دریانوردی که قرن‌ها در این سرزمین رایج بوده، آشنایی ندارند. بسیاری از مردم نه تنها از وجود چنین روش‌هایی بی اطلاع اند بلکه اگر به آن‌ها بگوییم که از قرن‌ها پیش تا همین دهه هزار و سیصد و چهل خورشیدی بسیاری از مردم ایران با کشتی‌های دست ساز بادبانی به سواحل هند و آفریقا می‌رفتند، ممکن است باورشان نشود!

جلسات

۱۵ دی ۱۳۹۹

عنوان: مسیرهای دریانوردی ایرانیان: احیای فرهنگ‌ها و شبکه‌ها

ساعت شروع: ۱۶:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

سخنرانان:

Natacha
سعید انوری نژاد
Natacha
علی پارسا

عنوان: مسیرهای دریانوردی ایرانیان: احیای فرهنگ‌ها و شبکه‌ها

سخنرانان:

Natacha
سعید انوری نژاد
Natacha
علی پارسا
  • ۱۶:۰۰

  • ۱۸:۰۰

برگزارکننده

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۵۲رای )

عوامل برگزاری

سخنرانان

علی پارسا
محقق و نویسنده کتاب “بادبان‌های جنوب”
سخنران
سعید انوری نژاد
مدیر پروژه و احیاگر “بوم ایرانی”
سخنران
عبدالرسول غریبی
ناخدا و راوی تاریخ دریانوردی
سخنران
دریانوردی
میراث ناملموس
گردشگری
گردشگری پایدار
مسیرهای باستانی
شبکه اتصال کشورها