Yaday logo

ورود

گردشگری و مهمان نوازی در دسترس

گردشگری و مهمان نوازی در دسترس

قیمت : رایگان

  • ۷ اسفند ۱۳۹۹ساعت ۱۳:۰۰

  • ۷ اسفند ۱۳۹۹ساعت ۱۵:۰۰

yd1.ir/et

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۵۲ رای )

۸

آموزش‌های برگزار‌کننده
دسترس پذیر
گردشگری
توسعه پایدار
گردشگری پایدار
پایداری
محیط زیست

عنوان

مهلت ثبت‌نام

قیمت

گردشگری و مهمان نوازی در دسترس

۷ اسفند ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۳۰

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

جلسات

۷ اسفند ۱۳۹۹

عنوان: گردشگری و مهمان نوازی در دسترس

ساعت شروع: ۱۳:۰۰

ساعت پایان: ۱۵:۰۰

سخنرانان:

Natacha
فریده محمدی فیروزآبادی

عنوان: گردشگری و مهمان نوازی در دسترس

سخنرانان:

Natacha
فریده محمدی فیروزآبادی
  • ۱۳:۰۰

  • ۱۵:۰۰

سخنرانان

فریده محمدی فیروزآبادی
مدرس هتلداری و گردشگری
سخنران
Event Poster

گردشگری و مهمان نوازی در دسترس

قیمت : رایگان

  • ۷ اسفند ۱۳۹۹ساعت ۱۳:۰۰

  • ۷ اسفند ۱۳۹۹ساعت ۱۵:۰۰

yd1.ir/et

بلیت

گردشگری و مهمان نوازی در دسترس

تاریخ اعتبار:

 

۷ اسفند ۱۳۹۹ - ساعت ۱۵:۳۰

قیمت:

 

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

جلسات

۷ اسفند ۱۳۹۹

عنوان: گردشگری و مهمان نوازی در دسترس

ساعت شروع: ۱۳:۰۰

ساعت پایان: ۱۵:۰۰

سخنرانان:

Natacha
فریده محمدی فیروزآبادی

عنوان: گردشگری و مهمان نوازی در دسترس

سخنرانان:

Natacha
فریده محمدی فیروزآبادی
  • ۱۳:۰۰

  • ۱۵:۰۰

برگزارکننده

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۵۲رای )

عوامل برگزاری

سخنرانان

فریده محمدی فیروزآبادی
مدرس هتلداری و گردشگری
سخنران
دسترس پذیر
گردشگری
توسعه پایدار
گردشگری پایدار
پایداری
محیط زیست