Yaday logo

ورود

مدیریت مقاصد گردشگری

مدیریت مقاصد گردشگری

قیمت : رایگان

  • ۲۴ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۶:۰۰

  • ۲۴ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۸:۰۰

yd1.ir/eg

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۵۲ رای )

۸

آموزش‌های برگزار‌کننده
DMO
سازمان مدیریت مقصد
گردشگری
گردشگری پایدار
پایداری

سلسله رویداد

۵

رویداد‌های سلسله رویداد

عنوان

مهلت ثبت‌نام

قیمت

مدیریت مقاصد گردشگری

۲۴ دی ۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۳۰

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

بلیت مشاهده ویدئو رویداد
فیلم این رویداد تا تاریخ 20 فروردین 1400 برای شما قابل مشاهده است.

۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت ۱۲:۰۰

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

توضیحات

ایجاد هماهنگی و هم‌گرایی بین نهادها و دستگاه‌های فعال در حوزه گردشگری نیازمند ساختار برنامه ریزی و مدیریتی واحدی است که در صنعت گردشگری از آن تحت عنوان « سازمان مدیریت مقصد (DMO)» یاد می‌شود که تشکیل سازمان مدیریت مقصد با حضور و تصمیم‌گیری تمام ذینفعان بخش خصوصی، عمومی و دولتی در سطوح ملی، استانی و محلی در مقاصد گردشگری امری ضروری است که می‌توان با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر گامهای توسعه در این حوزه را محکم و پایدار برداشت.

جلسات

۲۴ دی ۱۳۹۹

عنوان: مدیریت مقاصد گردشگری

ساعت شروع: ۱۶:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

سخنرانان:

Natacha
اشکان بروج
Natacha
شهاب چراغی
Natacha
ماهان مدون

عنوان: مدیریت مقاصد گردشگری

سخنرانان:

Natacha
اشکان بروج
Natacha
شهاب چراغی
Natacha
ماهان مدون
  • ۱۶:۰۰

  • ۱۸:۰۰

سخنرانان

اشکان بروج
مدرس و مشاور کسب و کارهای پایدار گردشگری
سخنران
شهاب چراغی
کارشناس محیط زیست و مجری تورهای طبیعت گردی خارجی
سخنران
ماهان مدون
مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سارمان منطقه آزاد کیش
سخنران
Event Poster

مدیریت مقاصد گردشگری

قیمت : رایگان

  • ۲۴ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۶:۰۰

  • ۲۴ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۸:۰۰

yd1.ir/eg

بلیت

مدیریت مقاصد گردشگری

تاریخ اعتبار:

 

۲۴ دی ۱۳۹۹ - ساعت ۱۷:۳۰

قیمت:

 

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

بلیت مشاهده ویدئو رویداد

فیلم این رویداد تا تاریخ 20 فروردین 1400 برای شما قابل مشاهده است.

تاریخ اعتبار:

 

۲۰ فروردین ۱۴۰۰ - ساعت ۱۲:۰۰

قیمت:

 

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

توضیحات

ایجاد هماهنگی و هم‌گرایی بین نهادها و دستگاه‌های فعال در حوزه گردشگری نیازمند ساختار برنامه ریزی و مدیریتی واحدی است که در صنعت گردشگری از آن تحت عنوان « سازمان مدیریت مقصد (DMO)» یاد می‌شود که تشکیل سازمان مدیریت مقصد با حضور و تصمیم‌گیری تمام ذینفعان بخش خصوصی، عمومی و دولتی در سطوح ملی، استانی و محلی در مقاصد گردشگری امری ضروری است که می‌توان با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر گامهای توسعه در این حوزه را محکم و پایدار برداشت.

جلسات

۲۴ دی ۱۳۹۹

عنوان: مدیریت مقاصد گردشگری

ساعت شروع: ۱۶:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

سخنرانان:

Natacha
اشکان بروج
Natacha
شهاب چراغی
Natacha
ماهان مدون

عنوان: مدیریت مقاصد گردشگری

سخنرانان:

Natacha
اشکان بروج
Natacha
شهاب چراغی
Natacha
ماهان مدون
  • ۱۶:۰۰

  • ۱۸:۰۰

برگزارکننده

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۵۲رای )

عوامل برگزاری

سخنرانان

اشکان بروج
مدرس و مشاور کسب و کارهای پایدار گردشگری
سخنران
شهاب چراغی
کارشناس محیط زیست و مجری تورهای طبیعت گردی خارجی
سخنران
ماهان مدون
مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سارمان منطقه آزاد کیش
سخنران
DMO
سازمان مدیریت مقصد
گردشگری
گردشگری پایدار
پایداری