Yaday logo

ورود

خلاقیت و هنر زیستن

خلاقیت و هنر زیستن

بلیت فعال ندارد

 • ۱۷ آذر ۱۳۹۹ساعت ۱۷:۰۰

 • ۲۲ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۸:۰۰

yd1.ir/e1

امتیاز برگزارکننده

امتیازی ثبت نشده است

۱

آموزش‌های برگزار‌کننده

توضیحات

جلسه اول اختصاص دارد به مروری نظری بر فرایند خلاقیت.

در جلسات بعدی با انجام تمرینات متنوع عمدتا بصری و طراحی, با نیروی خلاقیت خود آشنا می شویم.

اهل علم, هنرمندان و علاقمندان به هنر زندگی در هر گروه سنی و از تمام نقاط دنیا می توانند در ورکشاپ شرکت و استفاده کنند.

جلسات

۱۷ آذر ۱۳۹۹

عنوان: رابطه دست و ذهن

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ساعت پایان: ۱۹:۰۰

عنوان: رابطه دست و ذهن

 • ۱۷:۰۰

 • ۱۹:۰۰

۲۴ آذر ۱۳۹۹

عنوان: عکاسی

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

عنوان: عکاسی

 • ۱۷:۰۰

 • ۱۸:۰۰

۱ دی ۱۳۹۹

عنوان: اتفاق

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

عنوان: اتفاق

 • ۱۷:۰۰

 • ۱۸:۰۰

۸ دی ۱۳۹۹

عنوان: شباهت و تضاد

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

عنوان: شباهت و تضاد

 • ۱۷:۰۰

 • ۱۸:۰۰

۱۵ دی ۱۳۹۹

عنوان: ابداع اثر

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

عنوان: ابداع اثر

 • ۱۷:۰۰

 • ۱۸:۰۰

۲۲ دی ۱۳۹۹

عنوان: خلق اثر

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

عنوان: خلق اثر

 • ۱۷:۰۰

 • ۱۸:۰۰

تیم برگزاری

موسسه پیرامون
موسسه هنرهای تجسمی دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

سخنرانان

حمیدرضا عینی
کارشناس و مدرس مجسمه سازی
مدرس
Event Poster

خلاقیت و هنر زیستن

بلیت فعال ندارد

 • ۱۷ آذر ۱۳۹۹ساعت ۱۷:۰۰

 • ۲۲ دی ۱۳۹۹ساعت ۱۸:۰۰

yd1.ir/e1

توضیحات

جلسه اول اختصاص دارد به مروری نظری بر فرایند خلاقیت.

در جلسات بعدی با انجام تمرینات متنوع عمدتا بصری و طراحی, با نیروی خلاقیت خود آشنا می شویم.

اهل علم, هنرمندان و علاقمندان به هنر زندگی در هر گروه سنی و از تمام نقاط دنیا می توانند در ورکشاپ شرکت و استفاده کنند.

جلسات

۱۷ آذر ۱۳۹۹

عنوان: رابطه دست و ذهن

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ساعت پایان: ۱۹:۰۰

عنوان: رابطه دست و ذهن

 • ۱۷:۰۰

 • ۱۹:۰۰

۲۴ آذر ۱۳۹۹

عنوان: عکاسی

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

عنوان: عکاسی

 • ۱۷:۰۰

 • ۱۸:۰۰

۱ دی ۱۳۹۹

عنوان: اتفاق

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

عنوان: اتفاق

 • ۱۷:۰۰

 • ۱۸:۰۰

۸ دی ۱۳۹۹

عنوان: شباهت و تضاد

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

عنوان: شباهت و تضاد

 • ۱۷:۰۰

 • ۱۸:۰۰

۱۵ دی ۱۳۹۹

عنوان: ابداع اثر

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

عنوان: ابداع اثر

 • ۱۷:۰۰

 • ۱۸:۰۰

۲۲ دی ۱۳۹۹

عنوان: خلق اثر

ساعت شروع: ۱۷:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

عنوان: خلق اثر

 • ۱۷:۰۰

 • ۱۸:۰۰

برگزارکننده

امتیاز برگزارکننده

امتیازی ثبت نشده است

عوامل برگزاری

تیم برگزاری

موسسه پیرامون
موسسه هنرهای تجسمی دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

سخنرانان

حمیدرضا عینی
کارشناس و مدرس مجسمه سازی
مدرس