Yaday logo

ورود

اختتامیه کمپین هرکجا، هر زمان، یادگیری

اختتامیه کمپین هرکجا، هر زمان، یادگیری

بلیت فعال ندارد

  • ۲۰ مهر ۱۳۹۹ساعت ۱۱:۳۰

  • ۲۰ مهر ۱۳۹۹ساعت ۱۳:۳۰

https://yaday.ir/infogramacademy/event/ccm

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۳۴ رای )

۴۲

آموزش‌های برگزار‌کننده
اختتامیه
اینفوگرام
آکادمی اینفوگرام
کمپین
هر کجا هر زمان یادگیری

توضیحات

کمپین رایگان هرکجا، هر زمان، یادگیری که از اسفندماه سال گذشته همزمان با آغاز کرونا در ایران کلید خورد، با استقبال بیش از ۹۴هزار نفر شرکت کننده به کار خود پایان داد.

مهمترین رویکرد این رویداد عمل به مسئولیت اجتماعی و ارتقای مهارت های نوآورانه جوانان کشور در شرایط بحران بود که در طول بیش از 6 ماه موفق به برگزاری 238 رویداد آموزشی شد.

در اختتامیه این کمپین، دورهمی‌ای با اساتید کمپین خواهیم داشت و از خاطرات و تجربیاتشان بازگو خواهند کرد.

همچنین محمد شکاری گزارش آماری و نتایج کمپین را با شرکت کنندگان به اشتراک خواهد گذاشت.

از سوی دیگر با برخی شرکت کنندگان صحبت خواهیم کرد و از تجربه یادگیری در چند ماه اخیر می شنویم.

جلسات

۲۰ مهر ۱۳۹۹

عنوان: اختتامیه

ساعت شروع: ۱۱:۳۰

ساعت پایان: ۱۳:۳۰

عنوان: اختتامیه

  • ۱۱:۳۰

  • ۱۳:۳۰

حامیان

مرکز نوآوری ویکست
Event Poster

اختتامیه کمپین هرکجا، هر زمان، یادگیری

بلیت فعال ندارد

  • ۲۰ مهر ۱۳۹۹ساعت ۱۱:۳۰

  • ۲۰ مهر ۱۳۹۹ساعت ۱۳:۳۰

https://yaday.ir/infogramacademy/event/ccm

توضیحات

کمپین رایگان هرکجا، هر زمان، یادگیری که از اسفندماه سال گذشته همزمان با آغاز کرونا در ایران کلید خورد، با استقبال بیش از ۹۴هزار نفر شرکت کننده به کار خود پایان داد.

مهمترین رویکرد این رویداد عمل به مسئولیت اجتماعی و ارتقای مهارت های نوآورانه جوانان کشور در شرایط بحران بود که در طول بیش از 6 ماه موفق به برگزاری 238 رویداد آموزشی شد.

در اختتامیه این کمپین، دورهمی‌ای با اساتید کمپین خواهیم داشت و از خاطرات و تجربیاتشان بازگو خواهند کرد.

همچنین محمد شکاری گزارش آماری و نتایج کمپین را با شرکت کنندگان به اشتراک خواهد گذاشت.

از سوی دیگر با برخی شرکت کنندگان صحبت خواهیم کرد و از تجربه یادگیری در چند ماه اخیر می شنویم.

جلسات

۲۰ مهر ۱۳۹۹

عنوان: اختتامیه

ساعت شروع: ۱۱:۳۰

ساعت پایان: ۱۳:۳۰

عنوان: اختتامیه

  • ۱۱:۳۰

  • ۱۳:۳۰

برگزارکننده

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۳۴رای )

عوامل برگزاری

اختتامیه
اینفوگرام
آکادمی اینفوگرام
کمپین
هر کجا هر زمان یادگیری