Yaday logo

ورود

راهنمای برگزارکنندگان

راهنما

سوالات متداول

ویژگی "جلسه" برای برگزاری کلاس های خصوصی، جلسات کاری و هر گونه اتاق آنلاین مناسب است. اما "رویداد" برای وبینارها و دوره هایی مناسب است که میخواهید صفحه اختصاصی در یادای داشته باشند تا اطلاعات آن از جمله پوستر، تیم برگزاری، توضیحات و ... به مخاطب نشان داده شود. علاوه بر این در رویداد شما امکان فروش بلیت و ثبت نام دارید. اما در جلسه تنها با ارسال لینک دعوت میتوانید مخاطبان خود را به اتاق دعوت کنید.