Yaday logo

ورود

آشنایی با چاپ دستی و تکنیک لینوکات

آشنایی با چاپ دستی و تکنیک لینوکات

قیمت : رایگان

 • ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ساعت ۱۸:۰۰

 • ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ساعت ۱۹:۰۰

yd1.ir/ez

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۲۰ رای )

۶

آموزش‌های برگزار‌کننده
چاپ دستی
لینوکات

سلسله رویداد

۱

رویداد‌های سلسله رویداد

عنوان

مهلت ثبت‌نام

قیمت

بلیت شرکت در وبینار
با امکان مشاهده فیلم وبینار

۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت ۱۹:۳۰

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

بلیت مشاهده فیلم وبینار
فیلم این رویداد تا پایان تیر ماه در پنل کاربری شما قابل مشاهده است.

۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت ۱۲:۰۰

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

توضیحات

موضوع بحث وبینار در چه موردی است؟

این وبینار جهت آشنایی با چاپ دستی به عنوان یک هنر و کاربردهای آن است.

چاپ دستی تکنیک های مختلفی دارد که از بین آن‌ها تکنیک "لینوکات" بسیار محبوب و کاربردی است.

این تکنیک قابل اجرا و توسعه به عنوان یک کسب و کار برای هنر دوستان و افراد خلاق است.

در این وبینار به طور مفصل به بررسی زیر و بم این شاخه هنری میپردازیم.

شرکت در این وبینار برای چه کسانی مفید است؟

 • افرادی که به هنرهای دستی علاقه دارند.
 • افرادی که به دنبال داشتن کسب و کار در حوزه هنرهای دستی هستند.
 • افرادی که در مورد چاپ دستی و تکنیک لینوکات سوال دارند.

سرفصل ها:

 • چاپ دستی چیست؟
 • کاربردهای چاپ دستی در کسب و کار
 • تکنیک لینوکات چیست؟
 • کاربردهای تکنیک لینوکات
 • معرفی ابزار مورد نیاز برای تکنیک لینوکات
 • براورد هزینه ابزار مورد نیاز
 • معرفی نقشه‌ی راه کسب مهارت لینوکات از 0 تا 100

آیا فیلم وبینار در اختیارم قرار میگیرد؟

بله فیلم ضبط شده وبینار برای تمام کسانی که ثبت نام کنند به مدت 3 ماه در پنل کاربری شخص در یادای قابل مشاهده خواهد بود.

پس اگر در ساعت وبینار امکان شرکت ندارید میتوانید با ثبت نام و تهیه بلیت رایگان در وقت مناسب فیلم وبینار را مشاهده کنید.

جلسات

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

عنوان: آشنایی با چاپ دستی و تکنیک لینوکات

ساعت شروع: ۱۸:۰۰

ساعت پایان: ۱۹:۰۰

سخنرانان:

Natacha
دیبا یوسفی زاد

عنوان: آشنایی با چاپ دستی و تکنیک لینوکات

سخنرانان:

Natacha
دیبا یوسفی زاد
 • ۱۸:۰۰

 • ۱۹:۰۰

حامیان

آموزش، تولید و تامین ابزار و لوازم تخصصی

سخنرانان

دیبا یوسفی زاد
مدرس
Event Poster

آشنایی با چاپ دستی و تکنیک لینوکات

قیمت : رایگان

 • ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ساعت ۱۸:۰۰

 • ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ساعت ۱۹:۰۰

yd1.ir/ez

بلیت

بلیت شرکت در وبینار

با امکان مشاهده فیلم وبینار

تاریخ اعتبار:

 

۲۱ فروردین ۱۴۰۰ - ساعت ۱۹:۳۰

قیمت:

 

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

بلیت مشاهده فیلم وبینار

فیلم این رویداد تا پایان تیر ماه در پنل کاربری شما قابل مشاهده است.

تاریخ اعتبار:

 

۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ساعت ۱۲:۰۰

قیمت:

 

رایگان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

توضیحات

موضوع بحث وبینار در چه موردی است؟

این وبینار جهت آشنایی با چاپ دستی به عنوان یک هنر و کاربردهای آن است.

چاپ دستی تکنیک های مختلفی دارد که از بین آن‌ها تکنیک "لینوکات" بسیار محبوب و کاربردی است.

این تکنیک قابل اجرا و توسعه به عنوان یک کسب و کار برای هنر دوستان و افراد خلاق است.

در این وبینار به طور مفصل به بررسی زیر و بم این شاخه هنری میپردازیم.

شرکت در این وبینار برای چه کسانی مفید است؟

 • افرادی که به هنرهای دستی علاقه دارند.
 • افرادی که به دنبال داشتن کسب و کار در حوزه هنرهای دستی هستند.
 • افرادی که در مورد چاپ دستی و تکنیک لینوکات سوال دارند.

سرفصل ها:

 • چاپ دستی چیست؟
 • کاربردهای چاپ دستی در کسب و کار
 • تکنیک لینوکات چیست؟
 • کاربردهای تکنیک لینوکات
 • معرفی ابزار مورد نیاز برای تکنیک لینوکات
 • براورد هزینه ابزار مورد نیاز
 • معرفی نقشه‌ی راه کسب مهارت لینوکات از 0 تا 100

آیا فیلم وبینار در اختیارم قرار میگیرد؟

بله فیلم ضبط شده وبینار برای تمام کسانی که ثبت نام کنند به مدت 3 ماه در پنل کاربری شخص در یادای قابل مشاهده خواهد بود.

پس اگر در ساعت وبینار امکان شرکت ندارید میتوانید با ثبت نام و تهیه بلیت رایگان در وقت مناسب فیلم وبینار را مشاهده کنید.

جلسات

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

عنوان: آشنایی با چاپ دستی و تکنیک لینوکات

ساعت شروع: ۱۸:۰۰

ساعت پایان: ۱۹:۰۰

سخنرانان:

Natacha
دیبا یوسفی زاد

عنوان: آشنایی با چاپ دستی و تکنیک لینوکات

سخنرانان:

Natacha
دیبا یوسفی زاد
 • ۱۸:۰۰

 • ۱۹:۰۰

برگزارکننده

امتیاز برگزارکننده

کیفیت برگزاری

کیفیت ارائه

زمان‌بندی

( از ۲۰رای )

عوامل برگزاری

سخنرانان

دیبا یوسفی زاد
مدرس
چاپ دستی
لینوکات