Yaday logo

ورود

برگزارکننده

استودیو رادین

امتیاز برگزارکنندهامتیازی ثبت نشده است
اطلاعات تماس
studioradin.ir

معرفی

بخش کشاورزی به فناوری‌های نوین نیاز داشت...

در طول سالهای طولانی اجرای برنامه های توسعه اقتصادی کشور، همواره تصور میشد که بخش کشاورزی ایران به دلیل قابل کشت نبودن دو سوم خاک کشور و به دلیل فراهم نبودن آب کافی برای یک سوم باقیمانده، از استعداد کافی برای توسعه برخوردار نیست اما تاثیر پذیری اغلب بخش های صنعتی کشور از تحریم های ظالمانه اخیر، نشان داد که تمرکز روی استفاده بهینه از منابع موجود آب و کشاورزی، میتواند بخش عظیمی از استقلال غذایی و نیازهای اساسی مردم را تامین نماید. خودکفایی در تامین گندم، افزایش صادرات محصولات باغی، توسعه کشت گلخانه ای و توسعه آبزی پروری، تنها تحقق گوشه ای از ظرفیت های فراوان بخش کشاورزی است که با مدیریت بهره برداری بهینه از منابع، حاصل شده است. بنابراین هر ایده ای که بتواند بهره برداری بهینه از منابع تولید و بهبود روابط کار و تجارت در بخش کشاورزی را به دنبال داشته باشد، از ظرفیت رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار خواهد بود.

دپارتمان کشاورزی رادین، تیم منحصر به فردی از استعدادهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، پردازش داده، اینترنت اشیا، رباتیک و داده کاوی را در کنار مدیران با تجربه در حوزه های کشاورزی، اقتصاد و کارآفرینی گرد هم آورده است تا ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی کشور را شناسایی و با اجرای چابک طرح های استارتاپی، به توسعه پایدار کشاورزی و افزایش رفاه و برخورداری کشاورزان کمک نماید.

عضو‌ها

عسل راد
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
حسن اطاعت
رییس هیئت مدیره و مدیر دپارتمان کشاورزی
حمید تیموری
مدیر دپارتمان مشاوره و عضو هیئت مدیره

استودیو رادین

امتیاز برگزارکننده

امتیازی ثبت نشده است

۰۹۱۲۴۵۸۷۶۸۹

studioradin.ir

معرفی

بخش کشاورزی به فناوری‌های نوین نیاز داشت...

در طول سالهای طولانی اجرای برنامه های توسعه اقتصادی کشور، همواره تصور میشد که بخش کشاورزی ایران به دلیل قابل کشت نبودن دو سوم خاک کشور و به دلیل فراهم نبودن آب کافی برای یک سوم باقیمانده، از استعداد کافی برای توسعه برخوردار نیست اما تاثیر پذیری اغلب بخش های صنعتی کشور از تحریم های ظالمانه اخیر، نشان داد که تمرکز روی استفاده بهینه از منابع موجود آب و کشاورزی، میتواند بخش عظیمی از استقلال غذایی و نیازهای اساسی مردم را تامین نماید. خودکفایی در تامین گندم، افزایش صادرات محصولات باغی، توسعه کشت گلخانه ای و توسعه آبزی پروری، تنها تحقق گوشه ای از ظرفیت های فراوان بخش کشاورزی است که با مدیریت بهره برداری بهینه از منابع، حاصل شده است. بنابراین هر ایده ای که بتواند بهره برداری بهینه از منابع تولید و بهبود روابط کار و تجارت در بخش کشاورزی را به دنبال داشته باشد، از ظرفیت رشد و توسعه قابل توجهی برخوردار خواهد بود.

دپارتمان کشاورزی رادین، تیم منحصر به فردی از استعدادهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، پردازش داده، اینترنت اشیا، رباتیک و داده کاوی را در کنار مدیران با تجربه در حوزه های کشاورزی، اقتصاد و کارآفرینی گرد هم آورده است تا ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی کشور را شناسایی و با اجرای چابک طرح های استارتاپی، به توسعه پایدار کشاورزی و افزایش رفاه و برخورداری کشاورزان کمک نماید.

عضو‌ها

عسل راد
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
حسن اطاعت
رییس هیئت مدیره و مدیر دپارتمان کشاورزی
حمید تیموری
مدیر دپارتمان مشاوره و عضو هیئت مدیره