ثبت‌نام در رویداد

جزئیات رویداد

چهل و هشتمین همفکر تبریز

رویداد همفکر، میزبان علاقمندان و اعضای اکوسیستم استارتاپی و IT است که با هدف شبکه‌سازی، انتقال تجربه، تیم سازی و تبادل نظر و یادگیری از یکدیگر برگزار می‌شود.

همفکر تبریز

عنوان

مهلت ثبت‌نام

قیمت

بلیت رایگان
به دلیل محدودیت ظرفیت، لطفا پس از اطمینان از امکان حضور در رویداد، اقدام به ثبت‌نام کنید

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعت ۱۵:۰۰

رایگان

ظرفیت رویداد به اتمام رسیده است

بلیت حمایتی
شرکت در رویداد همفکر رایگان است، اما اگر دوست دارید علاوه بر حضور از رویداد همفکر حمایت کنید می‌توانید این بلیت را تهیه کنید.

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعت ۱۵:۰۰

۲۵,۰۰۰ تومان
۲.۵ یاد

ظرفیت رویداد به اتمام رسیده است

بلیت رایگان

به دلیل محدودیت ظرفیت، لطفا پس از اطمینان از امکان حضور در رویداد، اقدام به ثبت‌نام کنید

تاریخ اعتبار:

 

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ساعت ۱۵:۰۰

قیمت:

 

رایگان

ظرفیت رویداد به اتمام رسیده است

بلیت حمایتی

شرکت در رویداد همفکر رایگان است، اما اگر دوست دارید علاوه بر حضور از رویداد همفکر حمایت کنید می‌توانید این بلیت را تهیه کنید.

تاریخ اعتبار:

 

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ساعت ۱۵:۰۰

قیمت:

 

۲۵,۰۰۰ تومان

ظرفیت رویداد به اتمام رسیده است

طراحی شده با  در یادای