ثبت‌نام در رویداد

جزئیات رویداد

چهل و هفتمین همفکر تبریز

همفکر تبریز یک رویداد شبکه سازی در حوزه استارتاپی است.

همفکر تبریز

عنوان

مهلت ثبت‌نام

قیمت

ثبت‌نام
به دلیل محدودیت ظرفیت، لطفا پس از اطمینان از امکان حضور در رویداد، اقدام به ثبت‌نام کنید

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعت ۱۶:۳۰

رایگان

ظرفیت رویداد به اتمام رسیده است

ثبت‌نام

به دلیل محدودیت ظرفیت، لطفا پس از اطمینان از امکان حضور در رویداد، اقدام به ثبت‌نام کنید

تاریخ اعتبار:

 

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ساعت ۱۶:۳۰

قیمت:

 

رایگان

ظرفیت رویداد به اتمام رسیده است

طراحی شده با  در یادای