ثبت‌نام در رویداد

جزئیات رویداد

طراحی دیجیتال با FPGA های Xilinx (مقدماتی و میانی)

این دوره اساس طراحی FPGA در سیستم های نهفته را به همراه مهارت های کاربردی ارائه می دهد.

فرزین علیمحمدی

عنوان

مهلت ثبت‌نام

قیمت

طراحی دیجیتال با FPGAهای Xilinx

۳۰ مهر ۱۴۰۰
ساعت ۱۲:۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰ یاد

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

بلیت گروهی
بلیت گروهی 3 نفره

۳۰ مهر ۱۴۰۰
ساعت ۱۵:۵۰

۴,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۴۸۷.۵ یاد

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

طراحی دیجیتال با FPGAهای Xilinx

تاریخ اعتبار:

 

۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۲:۰۰

قیمت:

 

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

بلیت گروهی

بلیت گروهی 3 نفره

تاریخ اعتبار:

 

۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۵:۵۰

قیمت:

 

۴,۸۷۵,۰۰۰ تومان

مهلت ثبت‌نام تمام شده است

طراحی شده با  در یادای